Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nghiên cứu xây dựng hệ chất hoạt động bề mặt bền nhiệt ứng dụng trong công nghệ tăng c...
#1

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT BỀN NHIỆT ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU TẠI MỎ BẠCH HỔ VÀ MỎ RỒNG


*LÊ THỊ NHƯ Ý - viện khoa học vật liệu – năm 2012

[INDENT]
[INDENT=2]MỤC LỤC
[/INDENT]

[INDENT]MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN [/INDENT]

1.1 Sử dụng các chất HĐBM trong TCTHD [INDENT]1.1.1 Các tính chất đặc trưng của dung dịch chất HĐBM
1.1.2 Quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của chất HĐBM
1.1.3 Yêu cầu của chất HĐBM sử dụng trong TCTHD
1.1.4 Các chất HĐBM và trợ HĐBM thường sử dụng trong TCTHD
1.1.5 Các phương pháp bơm ép chất HĐBM để nâng cao HSTHD
1.1.6 Cơ chế của phương pháp bơm ép chất HĐBM
1.1.7 Sự tự ngấm mao dẫn của dung dịch chất HĐBM trong đá chứa nứt nẻ
1.1.8 Cải thiện độ nhớt của lưu chất bơm ép khi có mặt của hệ trợ HĐBM[/INDENT]
1.2 Ứng dụng hạt nano trong TCTHD [INDENT]1.2.1 Tổng hợp hạt PN
1.2.2 Biến tính hạt PN nhằm ứng dụng trong TCTHD
1.2.3 Bản chất và độ ổn định của các hệ dung dịch chất HĐBM và hạt PN
[/INDENT]
1.3 Đặc điểm của mỏ Bạch Hổ và Đông Nam Rồng [INDENT]1.3.1 Mỏ Bạch Hổ
1.3.2 Mỏ Đông Nam Rồng

[/INDENT]
[INDENT]CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM [/INDENT]

2.1 Hóa chất [INDENT]2.1.1 Các chất HĐBM
2.1.2 Chất trợ HĐBM
2.1.3 Các hóa chất khác
2.1.4 Nước biển
2.1.5 Dầu thô
2.1.6 Đá móng [/INDENT]
2.2 Phương pháp nghiên cứu [INDENT]2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn các chất HĐBM hợp phần
2.2.2 Xác định CMC của dung dịch chất HĐBM
2.2.3 Xây dựng công thức tổ hợp của các hệ chất HĐBM
2.2.4 Khảo sát khả năng tương hợp và độ bền nhiệt của các hệ chất HĐBM
2.2.5 Tối ưu hóa thống kê xác định thành phần và nồng độ tối ưu của hệ chất HĐBM để bơm ép TCTHD
2.2.6 Nghiên cứu giảm độ hấp phụ các chất HĐBM trên bề mặt đá vỉa
2.2.7 Nghiên cứu sử dụng phối hợp chất HĐBM và polymer trong TCTHD
2.2.8 Thử nghiệm đẩy dầu bằng nước và nút dung dịch chất HĐBM trên mô hình vỉa
2.2.9 Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tác động của chế độ sấy đến cấu trúc và hình thái của hạt PN
2.2.10 Nghiên cứu tác động hợp trội khi bơm ép phối hợp chất HĐBM với các hạt PN tổng hợp được
2.2.11 Nghiên cứu độ ổn định của các hỗn hợp chất HĐBM và hạt PN
2.2.12 Nghiên cứu tổng hợp hạt HLPN bằng cách biến tính bởi oleic acid
2.2.13 Khảo sát tác động tăng cường khả năng bơm ép nước của các hạt HLPN

[/INDENT]
[INDENT]CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU [/INDENT]

3.1 Đối với móng mỏ Bạch Hổ [INDENT]3.1.1 Lựa chọn các chất HĐBM hợp phần
3.1.2 Xác định CMC của các chất HĐBM được sử dụng
3.1.3 Khảo sát khả năng tương hợp và bền nhiệt của hệ nhiều cấu tử trong nước biển
3.1.4 Thực nghiệm tối ưu hóa phối trộn hệ chất HĐBM bền nhiệt
3.1.5 Nghiên cứu giảm độ hấp phụ của các hệ chất HĐBM trên bề mặt đá móng bằng chất trợ HĐBM EGBE
3.1.6 Thử nghiệm đẩy dầu bằng nước và nút dung dịch chất HĐBM trên mô hình vỉa của móng mỏ BH [/INDENT]
3.2 Đối với móng mỏ ĐNR [INDENT]3.2.1 Lựa chọn các chất HĐBM hợp phần
3.2.2 Xác định CMC của các chất HĐBM
3.2.3 Khảo sát độ bền nhiệt và tương hợp của các chất HĐBM
3.2.4 Thực nghiệm tối ưu hóa phối trộn các chất HĐBM
3.2.5 Khảo sát các tính chất đặc trưng của hệ IAMS-M2
3.2.6 Khảo sát các hệ IAMS-M2 với các polymer đóng vai trò phụ gia cải thiện độ nhớt
3.2.7 Thí nghiệm quá trình đẩy dầu bằng dung dịch hệ chất HĐBM IAMS-M2-P trên mô hình vỉa trong điều kiện vỉa

[/INDENT]
[INDENT]CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, BIẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG HẠT NANO SiO2 PHỐI HỢP VỚI CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU[/INDENT]

4.1 Tổng hợp hạt PN và khảo sát tác động của chế độ sấy đến cấu trúc, hình thái hạt
4.2 Khảo sát tác động hợp trội khi bơm ép phối hợp các chất HĐBM với các hạt PN tổng hợp được [INDENT]4.2.1 Khảo sát khả năng làm giảm  của các hỗn hợp hợp trội
4.2.2 Khảo sát khả năng đẩy dầu của các hỗn hợp có tính hợp trội
4.2.3 Khảo sát tác động làm thay đổi góc tiếp xúc giữa dầu và đá móng mỏ ĐNR
4.2.4 Khảo sát độ ổn định của các hỗn hợp có tính hợp trội
4.2.5 Khảo sát độ hấp phụ của các hỗn hợp có tính hợp trội[/INDENT]
4.3 Tổng hợp và ứng dụng hạt HLPN trong TCTHD [INDENT]4.3.1 Tổng hợp hạt HLPN bằng cách biến tính bởi OA
4.3.2 Khảo sát tác động tăng cường khả năng bơm ép nước của hạt HLPN

[/INDENT]
[INDENT]KẾT LUẬN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO[/INDENT]
[/INDENT]


Tập tin đính kèm
.rar [LA]_Chat HDBMTN ung dung thu hoi dau_sinhvienhoahoc.net.rar Kích thước: 2.68 MB  Tải về: 310
Trả lời


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách