Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

kiểm tra chỉ số IQ
#1

Trang Web của nó nè!! Bạn vào đây chọn ngôn ngữ THường là ENGLISH sau đó chọn Start để bắt đầu kiểm tra!! nhớ trả lời hết 40 câu trong vòng 40 phut' nhe' !! trả lời xong chọn MENU sau đó ấn SEND và ngồi nhìn xem chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu!!![Image: 4.gif] Của mình là 120 cơ đó có nghĩa là trên mức bình thường 2 IQ!! có lẽ do 5 câu cuối mình Khoanh Bừa nên hơi thấp!! Hyx hyx!! [Image: 4.gif] !!! Trang Web nó nè!!

http://www.iqtest.dk/main.swf


Ngoài Ra còn có trang web này cũng kiểm tra IQ nè!!
http://www.iqtest.com/

Trông nó có vẻ chính xác hơn!! hyhyhy
Không cần Ghi đầy đủ thông tin đâu chỉ cần ghi rõ tên(NAME)
Tuổi(AGE) Giới Tính(SEX) thế thui là đủ để kiểm tra Rùi!!! HYhyhy cố gắng thủ vượt qua chính mình nào!!
((((IQ is a general assessment of your ability to think and reason.
Your IQ score is actually an indication of how you compare in this ability with the majority of people in your age group.
Since it is difficult to pinpoint with absolute accuracy, your actual IQ may vary 5 points either way from your test score. In addition, there are many factors that may effect your scoring. If you are tired, ill or distracted, your score will be affected.
Finally, there are many abilities which are not measured by IQ testing. For example, IQ does not measure musical talent, manual dexterity, or a variety of other abilities. However, IQ testing does give you an important indication of your ability to think, reason and solve problems. This is critical to your success in life.))))
IQ là một tổng hợp của bạn đánh giá khả năng suy nghĩ và lý do gì.
Điểm số IQ của bạn là thực sự chỉ biểu của bạn như thế nào so sánh với khả năng này trong phần lớn của người dân ở lứa tuổi của bạn.
Kể từ đó là khó khăn để pinpoint với độ chính xác tuyệt đối, IQ thực của bạn có thể khác nhau 5 điểm, hoặc đường từ điểm số thử nghiệm của bạn. Ngoài ra, cũng có rất nhiều yếu tố có thể có hiệu quả cho điểm của bạn. Nếu bạn đang mệt mỏi, đau khổ hay distracted, điểm số của bạn sẽ bị ảnh hưởng.
Cuối cùng, có rất nhiều khả năng mà không được đo bằng cách kiểm tra IQ. Ví dụ, IQ không đo lường tài năng âm nhạc, sổ tay khéo léo, hay một loạt các khả năng khác. Tuy nhiên, kiểm tra IQ hiện cung cấp cho bạn một điều quan trọng chỉ của bạn khả năng suy nghĩ, lý do và giải quyết vấn đề. Điều này là quan trọng đối với sự thành công của bạn trong cuộc sống.


:y28::y28:

[MARQUEE]Ai còn mẹ , xin đừng làm mẹ khóc :cnhh45:
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !![/MARQUEE]


http://www.facebook.com/profile.php?id=100001234244062

:y204:

[Image: thank.gif]
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách