Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

The language of chemistry,food and biological technology in english
#1

[B]Tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học -Công Nghệ Thực PhẩmThe language of chemistry,food and biological technology in english

(Ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học)


[/B]

GS. TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên).
GS.TS. Nguyễn Trọng Đàn; ThS. Lê Thị Lan Chi

ĐH Bách Khoa Hà Nội 2009

CONTENT
PART 1: THE BASIC UNITS.....................................................….. 7
Unit 1: Chemistry and Its Branches 8
Unit 2: Hydrogen 10
Unit 3: Water 12
Unit 4: Classification of Matter 14
Unit 5: Solutions 16
Unit 6: Isolation and Purification of Substances 18
Unit 7: The Rate of Chemical Reactions 20
Unit 8: Hydrocarbons 22
Unit 9: Equipments of Chemical Laboratory 25
Unit 10: Chemical Nomenclature 27
Unit 11: Water treatment 29
Unit 12: Types of Reactors 32
Unit 13: Relationship of Chemical Industry to Other Industries 34
Unit 14: Inventories 36
Unit 15: The Laboratory Notebook 37
Unit 16: Study Outline of Chemistry 40
Unit 17: Sewage Treatment 44
Unit 18: Safety in the Laboratory 47
Unit 19: Chemical Engineering 48
Unit 20: Gas Manufacture 50
Unit 21: Sulfuric Acid 52
Unit 22: Glass 54
Unit 23: Rapid method of Determination of Potassium in Minerals 56
Unit 24: The use of Radioactive Elements as Tracers 58
Unit 25: Acetone 60
Unit 26: Acetic acid 62
Unit 27: M- Bromonitrobenzene 64
Unit 28: Synthetic Rubber 66
Unit 29: Classification of Fuels 68
Unit 30: Petroleum 70
Unit 31: Main Biological Molecules 72
Unit 32: Study Outline of Microorganisms 75
Unit 33: Food Manufacture and Nutrition 80
Unit 34: Jellies, Jams, Preserves, Marmalades and Fruit butters 83
Unit 35: The Importance of Biotechnology 85
Unit 36: The Development Strategy of a Microbial Process 88
Unit 37: Bioreactor 92
Unit 38: Ethyl Alcohol 95
Unit 39: Distillation 97
Unit 40: Beer and Ale 99
Unit 41: Post-harvest System 101 5
Unit 42: Secondary Processing - Cereal Based Foods 105
Unit 43: Processing Techniques and Equipment 108
Unit 44: Introduction to Biscuit - Making 111
Unit 45: Vegetable Processing 114
Unit 46: Introduction to Food Safety 118
Unit 47: Some Main Operations of Cane Sugar Production 121
Unit 48: Methods of Oil Extraction and Processing 124
Unit 49: Tea, Coffee and Cocoa 128
Unit 50: Meat and Fish Products 132
Unit 51: Traditional Fermented Milk Products 135
Unit52: General Principles for Industrial Production of Microbial
Extracellular Enzymes 139
Unit 53: Citric Acid (C6H8O7) 143
Unit 54: Plant and Animal Cell Cultures 146
Unit 55: Antibiotics 151
Unit 56: Single-Cell Protein: Production, Modification and 156
Utilization
Unit 57. Immobilization of Enzyme and Cells 158
Unit 58 : Genetic Manipulation- Isolation and Transfer of 161
Cloned Genes
Unit 59 : Biologica Regulation and Process Control 163
Unit 60: Product Recovery in Biotechnology 167
PART 2: GRAMMAR ............................................................... 155
I. Abbreviation 156
II. Reading chemical and mathematical signs and Formulas 156
III. Một số qui luật phát âm 157
IV. Sự tạo thành danh từ số nhiều của một số danh từ đặc biệt 160
V. Mức độ so sánh 160
VI. Đại từ quan hệ 160
VII. Đại từ không xác định “some, any, no” 161
VIII. Cách đọc số từ 165
IX. Động từ nguyên mẫu và trợ động từ 166
X. Động từ thể hiện thay đổi trạng thái 170
XI. Các thì, thể cách của động từ 171
XII. Điều kiện cách 175
XIII. Giả định thức 175
XIV. Động từ nguyên thể 175
XV. Phân từ 177
XVI. Danh động từ 179
XVII. Thể bị động 180
XVIII. Các loại câu - thứ tự - cách chia 181
XIX. Câu phức hợp có các mệnh đề chỉ 181
XX. There is; there are 183
XXI. Sự biến đổi của một số loại từ 183
XXII. Các tiếp đầu ngữ cơ bản 184
XXIII. Các tiếp vị ngữ 184
PART 3: THE EXERCISES........................................................ 187
Exercise 1 - 33 188 6
Table of Elements 199
PART 4: VOCABULARY........................................................... 201
Reference 169


Tập tin đính kèm
Trả lời
#2

bạn có lớp dạy ở HCM ko vậy ????
Trả lời
#3

co lớp bạn liên hệ http://cnhh.cntp.edu.vn
Trả lời


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối
Bài viết cuối bởi NhocLy
01-04-2013, 12:34 PM
Bài viết cuối bởi HAO
27-03-2011, 10:51 AM
Bài viết cuối bởi longdaubac
15-06-2010, 09:45 PM
Bài viết cuối bởi longdaubac
15-06-2010, 09:29 PM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách