Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kho sách thực phẩm (updating...)
#1

Kho Food Book này được sưu tầm chủ yếu trên mạng, được hệ thống lại khá công phu và có khối lượng kiến thức khá lớn cùng với dung lượng khá đồ sộ (khoảng hơn 5Gb!). Kiến thức trong kho Food Book này sẽ đáp ứng được yêu cầu về các kiến thức về thực phẩm, hóa sinh ở mức độ cơ sở là khá đầy đủ, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình học tập, làm đề tài báo cáo, luận văn, nghiên cứu khoa học.

Active packaging for food applications (http://www.mediafire.com/?t24yyyndyjg)
Advanced Nutrition Micronutrients (http://www.mediafire.com/?jgzzuegzyjo)
Advanced Quantitative Microbiology for Foods and Biosystems (http://www.mediafire.com/?uwwgmnmtn5d)
Advanced Technologies for Meat Processing
(http://www.mediafire.com/?aoamlvntgwm) Analytical methods for food additives (http://www.mediafire.com/?yzkmzqmxdwm)
Antioxidants in food (http://www.mediafire.com/?du2njezjydm)
Auditing in the food industry (http://www.mediafire.com/?ezdghwnmohg)
Automation for food engineering (http://www.mediafire.com/?afqmzymfmdj)
Bailey's Industrial Oil and Fat Products, Volumes 1-6 (6th Edition) (http://www.mediafire.com/?b2uzryxtryk)
Baking Problems solved (http://www.mediafire.com/?hnzjuzmok2v)
Basic Concepts in Biochemistry - A Student's Survival Guide (http://www.mediafire.com/?2hy2zzazcyz)
Batch Fermentation Modeling, Monitoring, and Control (http://www.mediafire.com/?z0jzt5nkunt)
Bender's dictionary of nutrition and food technology (http://www.mediafire.com/?3d0ijqvbvma)
Beverage quality and safety (http://www.mediafire.com/?y540yjfd3md)
Biodiversity and Ecophysiology of Yeasts (http://www.mediafire.com/?j1yimjmzyel)
Bioprocess and biotechnology for functional foods and nutraceuticals (http://www.mediafire.com/?qzrzgyej22r)
Biotechnological Innovations in Chemical Synthesis (http://www.mediafire.com/?mmzetmamnm2)
Biotechnology for the Future (http://www.mediafire.com/?qmyljtyndmz)
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment (http://www.mediafire.com/?sttll9iv4tg)
Bioterrorism and food safety (http://www.mediafire.com/?5vfzxd1x0gx)
Biscuit, Cookie and Cracker Manufacturing Manual (http://www.mediafire.com/?mvwljtt0ytz)
Biscuit, Cracker and Cookie Recipes for the Food Industry (http://www.mediafire.com/?bvxtvyvzqxm)
Bread making - improving quality (http://www.mediafire.com/?nxfbmmhmyzy)
Brewing - science and practice (http://www.mediafire.com/?zaqlyerfmjm)
Caffeine (http://www.mediafire.com/?jhdddm5z0m2)
Carbohydrates in Food, 2nd Edition (http://www.mediafire.com/?jktnnjhqmin)
Cereal Biotechnology (http://www.mediafire.com/?0vwddjznytt)
Cereals Novel Uses and Processes (http://www.mediafire.com/?2jnkyqubzqy)
Cereals processing technologies (http://www.mediafire.com/?c0xrh4fnixm) link2 (http://www.mediafire.com/?jdtfwgd2nzc)
Characterization of cereals and flours (http://www.mediafire.com/?yffzennzcyn)
Cheese rheology and texture (http://www.mediafire.com/?tiygnxhtnnz)
Chemical and functional properties of food lipids (http://www.mediafire.com/?tvxbn0gkl3y)
Chemical and functional properties of food saccharides (http://www.mediafire.com/?cnl2j0do1aw)
Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup (http://www.mediafire.com/?d5yy23vnutz)
Chilled Foods (http://www.mediafire.com/?iy7yyzm9m2m)
Chinese and related north american herbs (http://www.mediafire.com/?mqz1nmnmd0m)
Cholesterol and phytosterol oxidation products (http://www.mediafire.com/?myvxqzxewnm)
Cinnamon and cassia (http://www.mediafire.com/?fmbtwzbny2y)
Color in food - improving quality (http://www.mediafire.com/?0zse2qt9t4w) link2 (http://www.mediafire.com/?tmcvltzcbhc)
Complex carbohydrates in foods (http://www.mediafire.com/?7m2ldb5byy2)
Continuous Thermal Processing of Foods - Pasteurization and UHT Sterilization (http://www.mediafire.com/?emodm1haggz) link2 (http://www.mediafire.com/?4nctoehaxdd)
Cooperativity and Regulation in Biochemical Processes (http://www.mediafire.com/?e3zce9t4xkn)
Dairy Chemistry and Biochemistry (http://www.mediafire.com/?zt25z5jddcb)
Dairy Handbook (http://www.mediafire.com/?z3bohwydqdj)
Dairy Processing - Improving Quality (http://www.mediafire.com/?dpqzjlalx7d) link2 (http://www.mediafire.com/?f1aynnn3zjd)
Dairy processing handbook (http://www.mediafire.com/?2dlwxzlpmfv)
Data Sourcebook for Food Scientists and Technologists (http://www.mediafire.com/?tvlph0v1ymk)
Detecting allergens in food (http://www.mediafire.com/?vo4zet0bxrw)
Detecting foreign bodies in food (http://www.mediafire.com/?xvd3nbnd1sq)
Detecting pathogens in food (http://www.mediafire.com/?r0ndjzevnwb)
Developing new food products for a changing marketplace (http://www.mediafire.com/?2zmjzmd2dyn)
Development and processing of vegetable oils for human nutrition (http://www.mediafire.com/?ev4dm4myxy1)
Dictionary of Food Ingredients (4th Edition) (http://www.mediafire.com/?wx2mmrzzhez)
Dictionary of Food Science and Technology (http://www.mediafire.com/?y9bcrm3dwv0)
Dietary proteins and athrosclerosis (http://www.mediafire.com/?yszmljyg3mw)
Emerging foodborne pathogens (http://www.mediafire.com/?otymzdmvn0f)
Encyclopedia of Bioprocess Technology - Fermentation, Biocatalysis, and Bioseparation (http://www.mediafire.com/?sgx0ctnbndx)
Encyclopedia of chromatography (http://www.mediafire.com/?amxzjzkjmj1)
Engineering and food for the 21th century (http://www.mediafire.com/?tvlijygtgpj)
Engineering properties of foods (http://www.mediafire.com/?32xdeimqjvz)
Environmentally friendly food processing (http://www.mediafire.com/?zotvbymmcd4)
Environmentally Friendly Technologies for Agricultural Produce Quality (http://www.mediafire.com/?pmm2501wwnz)
Enzymes in industry (http://www.mediafire.com/?jegafxwbapl)
Enzymes And Their Inhibitors (http://www.mediafire.com/?0ijyqilhddz)
Essentials of food sanitation (http://www.mediafire.com/?yvn2im5gew1)
EU food law (http://www.mediafire.com/?1g4xyuzyn0t)
Extraction optimization in food engineering (http://www.mediafire.com/?x3jmj0m4nye)
Extrusion Cooking (http://www.mediafire.com/?ewzl1d122mq)
Fat Crystal Networks-Alejandro Marangoni (http://www.mediafire.com/?tzgzjnuiqjw)
Fats and oils (http://www.mediafire.com/?ovmyznncfcm)
Fenaroli's Handbook Of Flavor Ingredients Fifth Edition (http://www.mediafire.com/?bvdtln0b3jb)
Fermentation and biochemical Engineering Handbook (http://www.mediafire.com/?00zefmljtc0)
Fermentation and Food Safety (http://www.mediafire.com/?jmxwk1kbmve)
Flavonoid (http://www.mediafire.com/?hjnxyjmntap)
Flavor of Meat, Meat Products and Seafoods (http://www.mediafire.com/?ilneknvgo2d)
Flavour in Food - 2007 (http://www.mediafire.com/?2ipwimkzvzg)
Flavour, fragrance and odor analysis (http://www.mediafire.com/?t424yedntxy)
Food additives (http://www.mediafire.com/?imjb0wdqqyn)
Food Additives Data Book (http://www.mediafire.com/?dcmtwlznn4z)
Food and nutritional toxicology (http://www.mediafire.com/?ylyvg0hty3u)
Food and vegetable processing - improving quality (http://www.mediafire.com/?ufm5bkiixyo)
Food authenticity and traceability (http://www.mediafire.com/?ychyzvzg0wh)
Food biotechnology (http://www.mediafire.com/?b3l11iogzjz)
Food Carbohydrates Chemistry- Physical Properties- and Applications (http://www.mediafire.com/?0hxe1xpznym)
Food carbohydrates (http://www.mediafire.com/?yvl0myr0m1v)
Food Chemical Risk Analysis (http://www.mediafire.com/?jzdtyjqoece)
Food Chemical Safety - Contaminants (http://www.mediafire.com/?gvg3zljjzoh) link2 (http://www.mediafire.com/?1yctu1gb9me)
Food Chemical Safety - Additives (http://www.mediafire.com/?3iwyj4xpn4b)
link2 (http://www.mediafire.com/?nim9xz01vbj)

Food Dehydration - A Dictionary and Guide (http://www.mediafire.com/?9xinbx0rg0o)

Food emulsions (http://www.mediafire.com/?nabgmtdnd5x)
link2 (http://www.mediafire.com/?3y0qlkbyp0w)

Food Flavorings (http://www.mediafire.com/?49eloyyzjmg)

Food Flavour Technology (http://www.mediafire.com/?4znlzojxoye)

Food Industries Manual (http://www.mediafire.com/?1n2dm9y1wht)

Food Intolerance and the Food Industry (http://www.mediafire.com/?bjcgy1bwyht)

Food Irradiation (http://www.mediafire.com/?ijhufkfdj4n)

Food Labelling (http://www.mediafire.com/?mdlobbjstzj)

Food lipids - Chemistry, nutrition and biotechnology (http://www.mediafire.com/?petzmkmdabl)

Food Packaging Technology (new) (http://www.mediafire.com/?2dumyymng4p)

Food phytates (http://www.mediafire.com/?tzgnewixobb)

Food plant sanitation (http://www.mediafire.com/?9fg92vzsymg)

Food Plant Sanitation - Design - Maintenance and Good Manufacturing Practices (http://www.mediafire.com/?yfuyq2va3jo)

Food Polysaccharides and Their Applications (http://www.mediafire.com/?zxypvztd1do)
Food preservation techniques (http://www.mediafire.com/?m24zq4gyday)
Food process design (http://www.mediafire.com/?cxxgj0xmy0l)
Food Process Modelling (http://www.mediafire.com/?wzmlxjjdxmj)
Food processing operations modelling (http://www.mediafire.com/?in0yyz4ttdl)
Food processing technology (http://www.mediafire.com/?e3txmnxmxhi) link2 (http://www.mediafire.com/?xn0bjmb95i3)
Food Product Development (http://www.mediafire.com/?zayadttdzyx)
Food protein analysis (http://www.mediafire.com/?mwsyyjjjjxs)
Food Safety and Food Quality (http://www.mediafire.com/?xvobngjnezk)
Food safety and toxicity (http://www.mediafire.com/?xzjet0yzy0n)
Food safety control in the poultry industry (http://www.mediafire.com/?z5xtmt2digb)
Food Safety Handbook (http://www.mediafire.com/?bgjxnyndnxx) C3,4 (http://www.mediafire.com/?am3uenfvzyo)
Food science and food biotechnology (http://www.mediafire.com/?2njy1kp1t0e)
Food Science and Technology Bulletin - Functional Foods (http://www.mediafire.com/?4lzxj1x0f1j)
Food shelf life stability (http://www.mediafire.com/?ijmsmiyjwjm)
Food storage stability (http://www.mediafire.com/?x0njt4ddenk)
Food Texture - Measurement and Perception (http://www.mediafire.com/?bmzxkgesgah)
Food toxicology (http://www.mediafire.com/?stzzwyjuzdm)
Food, consumers and food industry (http://www.mediafire.com/?bjnvyxvmxcc)
Food, diet and obesity (http://www.mediafire.com/?ebdjmyez3ra)
Foodborne Pathogens - Hazards, Risk Analysis and Control (http://www.mediafire.com/?m30j4zkbzx3)
Foodborne pathogens (http://www.mediafire.com/?rz9z0g0znba)
Fresh-cut fruits and vegetables (http://www.mediafire.com/?dmi01cbzytt)
Fruit and Vegetable Biotechnology (http://www.mediafire.com/?3ezxxljkjkn)
Fruit and Vegetable Processing - Improving Quality (http://www.mediafire.com/?cmtq0lxzt4o)
Fruit manufacturing (http://www.mediafire.com/?pxigdwin5js)
Frying - Improving Quality (http://www.mediafire.com/?imymydmbdwv)
Frying technology and practices (http://www.mediafire.com/?znf1gqwgvng)
Function Dairy Foods (http://www.mediafire.com/?fin1lb5pxiz)
Functional Dairy Products (http://www.mediafire.com/?nmmlzgezj9o)
Functional Food Ingredients and Nutraceuticals Processing Technologies (http://www.mediafire.com/?dn0gocu2tzx)
Functional Foods (http://www.mediafire.com/?jddhjdewerv) vol2 (http://www.mediafire.com/?rhvhxm2bmjj) vol3 (http://www.mediafire.com/?0wvimjfkadd)
Trả lời
#2

khoa công nghệ hóa đâu sao không thấy vậy
Trả lời
#3

@mychau:vui lòng đọc tiêu đề đi:y51:

Thì cũng từ từ chứ mà toàn sách English không à mọi người tự dịch nha :y216:

--->Hãy nói yêu
NHƯNG: Đừng có "ngu" mà nói yêu mãi mãi!!
Trả lời
#4

Cảm ơn bạn nhé, nhưng chắc là nhiêu đây chỉ là phần đầu thui phải không,
Cảm ơn nhiều nhé, hy vọng bạn sẽ tiếp tục post tiếp các bài còn lại nhé
Trả lời
#5

link lâu hỏng hết rùi, reup bạn ơi. :cnhh5:
Trả lời
#6

trungduc2405 Đã viết:link lâu hỏng hết rùi, reup bạn ơi. :cnhh5:

Link nào hỏng bạn gởi lên kiềm tên file để mọi người giúp :011:
Trả lời


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách