Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Các phần mềm hóa học
#1

[GLOW]ĐIỀU HÀNH VIÊN CHUYÊN MỤC RẤT MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CHO VIỆC HOÀN THIỆN CÁC PHẦN MỀM HÓA HỌC, DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC PHẦN MỀM MÀ BẠN CÓ THỂ TÌM VÀ ĐĂNG DÙM, THANKS![/GLOW]
1. ACD Labs (Advance Chemical Development) – Tập hợp nhiều tiện ích trong việc thiết kế và khảo sát mô hình phân tử.
2. Alkane Nomenclature 2.1 – Ôn tập danh pháp Ankane (giống như trò chơi đố danh pháp vậy).
3. Aromatic Compound Nomenclature 1.7 – Ôn tập danh pháp Hydrocacbon thơm.
4. Atoms, Symbols and Equations 4.0 – Đây là một chương trình trắc nghiệm Hóa học, đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên tử và cấu tạo nguyên tử, có 8 bài trắc ngiệm khác nhau với nhiều câu hỏi khảo sát cấu trúc nguyên tử, ký hiệu, tính chất các nguyên tố và phương trình phản ứng.
5. ChemBalance Wizard32 – Khảo sát cân bằng trong phản ứng Hóa học
6. Chemical Formula Tutor 1.3.1.1 – Ôn tập về công thức Hóa học (gọi tên các muối)
7. Chemical Predictor 2.0 – Dự đoán khả năng phản ứng theo thế Oxi hóa-Khử
8. Chemical 4.2
9. Chemistry 4d-Draw Professional – Vẽ công thức Hóa học 4D.
10. Chemistry Courseware – Ôn tập về bảng Hệ thống tuần hoàn.
11. ChemLab 2.3 – Chương trình mô phỏng 1 phòng thí nghiệm ảo với đầy đủ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm với các phần chuẩn độ, định lượng, chất chỉ thị màu và các hình ảnh bộ dụng cụ làm thí nghiệm như: burret, becher, erlen, đèn cồn… và bạn có thể copy vào các trang Word để trang trí cho trang văn bản.
12. ChemOffice Ultra

13. ChemPen3d – Vẽ công thức Hóa học 3D
14. Chemputer – Tập hợp 5 tiện ích tính toán khối lượng phân tử, thay đổi tính chất của các nguyên tố, xác định đồng vị của nguyên tố, … (cho phép in ra giấy)
15. ChemSmart – Ôn tập Hóa học đại cương
16. ChemWindow Suite 6.0 – Khảo sát mô hình phân tử các chất (tương tự HyperChem), có phần hướng dẫn sử dụng khá dễ hiểu bằng tiếng Anh, đây là chương trình có giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo của khoa.
17. Crocodile Chemistry – Chương trình có khả năng biến chiếc PC của bạn thành một phòng thí nghiệm Hóa học, bạn có thể thử nghiệm, nghiên cứu, … mà không cần phải lo lắng về dụng cụ, hóa chất.
19. EsbUnitConv – Phần mềm chuyển đổi đơn vị đo lường
20. Gausse 94 – Chương trình hỗ trợ tính toán môn hóa học lượng tử.
21. Hyperchem – Thiết kế, khảo sát và phương pháp mô hình phân tử
22. Isis Draw – Vẽ công thức Hóa học 2D
23. Logal Explorer – Khảo sát vận tốc phản ứng và cân bằng Hóa học
24. Master Converter 2.61 – Phần mềm chuyển đổi đơn vị đo lường
25. Mendeleev – Bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev
26. Molecular Modeller – Thiết kế đơn giản mô hình phân tử trên máy tính
27. Molecular Structure Of The Substance – Cấu trúc phân tử các chất
28. Orbital Viewer – Khảo sát hình dạng Orbital nguyên tử. Chương trình cho xem hình dạng các orbital ở nhiều góc độ các dạng orbital s, p, d, f và có nhiều tùy chọn xuất ra rất sinh động dành cho giảng dạy bài học trừu tượng về orbital.
29. Rasmol – Thiết kế, khảo sát lập thể phân tử hóa chất. Chương trình cho xem các công thức cấu tạo dạng 3D, bạn có thể xoay ở mọi vị trí để nhìn các góc độ khác nhau và có thể xuất ra khung ảnh đang nhìn ở dạng GIF, BMP, PCX . Có nhiều tùy chọn khung nhìn như: điểm chấm, quả cầu và liên kết, …
30. Sigma Plot – Vẽ biểu đồ, giản đồ tam giác (cho phép in giản đồ bằng máy in).
31. Statgraphics for Windows.
32. Systat 10.
33. Titrations – Thí nghiệm ảo về chuẩn độ pH. Đây là một chương trình rất nhỏ dùng xem biểu đồ biểu diễn quá trình chuẩn độ acid – baz và chuẩn độ một số chất khác, có thể xuất ảnh của đồ thị sang dạng BMP rồi chép vào MS Word hoặc xuất ảnh của đồ thị sang dạng file text (*.TXT).
34. PhotochemCad – Xem phổ của 125 hợp chất hữu cơ thông thường.
‘);
// ]]>1. ACD Labs (Advance Chemical Development) – Tập hợp nhiều tiện ích trong việc thiết kế và khảo sát mô hình phân tử.
2. Alkane Nomenclature 2.1 – Ôn tập danh pháp Ankane (giống như trò chơi đố danh pháp vậy).
3. Aromatic Compound Nomenclature 1.7 – Ôn tập danh pháp Hydrocacbon thơm.
4. Atoms, Symbols and Equations 4.0 – Đây là một chương trình trắc nghiệm Hóa học, đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên tử và cấu tạo nguyên tử, có 8 bài trắc ngiệm khác nhau với nhiều câu hỏi khảo sát cấu trúc nguyên tử, ký hiệu, tính chất các nguyên tố và phương trình phản ứng.
5. ChemBalance Wizard32 – Khảo sát cân bằng trong phản ứng Hóa học
6. Chemical Formula Tutor 1.3.1.1 – Ôn tập về công thức Hóa học (gọi tên các muối)
7. Chemical Predictor 2.0 – Dự đoán khả năng phản ứng theo thế Oxi hóa-Khử
8. Chemical 4.2
9. Chemistry 4d-Draw Professional – Vẽ công thức Hóa học 4D.
10. Chemistry Courseware – Ôn tập về bảng Hệ thống tuần hoàn.
11. ChemLab 2.3 – Chương trình mô phỏng 1 phòng thí nghiệm ảo với đầy đủ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm với các phần chuẩn độ, định lượng, chất chỉ thị màu và các hình ảnh bộ dụng cụ làm thí nghiệm như: burret, becher, erlen, đèn cồn… và bạn có thể copy vào các trang Word để trang trí cho trang văn bản.
12. ChemOffice Ultra 13. ChemPen3d – Vẽ công thức Hóa học 3D
14. Chemputer – Tập hợp 5 tiện ích tính toán khối lượng phân tử, thay đổi tính chất của các nguyên tố, xác định đồng vị của nguyên tố, … (cho phép in ra giấy)
15. ChemSmart – Ôn tập Hóa học đại cương
16. ChemWindow Suite 6.0 – Khảo sát mô hình phân tử các chất (tương tự HyperChem), có phần hướng dẫn sử dụng khá dễ hiểu bằng tiếng Anh, đây là chương trình có giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo của khoa.
17. Crocodile Chemistry – Chương trình có khả năng biến chiếc PC của bạn thành một phòng thí nghiệm Hóa học, bạn có thể thử nghiệm, nghiên cứu, … mà không cần phải lo lắng về dụng cụ, hóa chất.
19. EsbUnitConv – Phần mềm chuyển đổi đơn vị đo lường
20. Gausse 94 – Chương trình hỗ trợ tính toán môn hóa học lượng tử.
21. Hyperchem – Thiết kế, khảo sát và phương pháp mô hình phân tử
22. Isis Draw – Vẽ công thức Hóa học 2D
23. Logal Explorer – Khảo sát vận tốc phản ứng và cân bằng Hóa học
24. Master Converter 2.61 – Phần mềm chuyển đổi đơn vị đo lường
25. Mendeleev – Bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev
26. Molecular Modeller – Thiết kế đơn giản mô hình phân tử trên máy tính
27. Molecular Structure Of The Substance – Cấu trúc phân tử các chất
28. Orbital Viewer – Khảo sát hình dạng Orbital nguyên tử. Chương trình cho xem hình dạng các orbital ở nhiều góc độ các dạng orbital s, p, d, f và có nhiều tùy chọn xuất ra rất sinh động dành cho giảng dạy bài học trừu tượng về orbital.
29. Rasmol – Thiết kế, khảo sát lập thể phân tử hóa chất. Chương trình cho xem các công thức cấu tạo dạng 3D, bạn có thể xoay ở mọi vị trí để nhìn các góc độ khác nhau và có thể xuất ra khung ảnh đang nhìn ở dạng GIF, BMP, PCX . Có nhiều tùy chọn khung nhìn như: điểm chấm, quả cầu và liên kết, …
30. Sigma Plot – Vẽ biểu đồ, giản đồ tam giác (cho phép in giản đồ bằng máy in).
31. Statgraphics for Windows.
32. Systat 10.
33. Titrations – Thí nghiệm ảo về chuẩn độ pH. Đây là một chương trình rất nhỏ dùng xem biểu đồ biểu diễn quá trình chuẩn độ acid – baz và chuẩn độ một số chất khác, có thể xuất ảnh của đồ thị sang dạng BMP rồi chép vào MS Word hoặc xuất ảnh của đồ thị sang dạng file text (*.TXT).
34. PhotochemCad – Xem phổ của 125 hợp chất hữu cơ thông thường.
Lưu ý: Trong mục này đã có một số phần mềm, còn rất nhiều phần mềm chưa được biết đến, biết đâu chính nó có thể giúp bạn!:3[1]:
DuyNet12:thank:

[MARQUEE][GLOW]DuyNet12[/GLOW]:15[1]:-Http://DichVu24g.Co.CC[/MARQUEE]
[Image: timnygoogle.gif]Đừng đi tìm một nửa khi nửa kia đang đợi mình:ethen:

Trả lời
#2

ok, nếu kiếm được phần nào sẽ up lên liền. Dù sao cũng thanks chủ Topic cái, ý kiến hay giúp anh em trên diễn đàn cập nhật những ứng dụng mới :leu leu:

[MARQUEE]Ai còn mẹ , xin đừng làm mẹ khóc :cnhh45:
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !![/MARQUEE]


http://www.facebook.com/profile.php?id=100001234244062

:y204:

[Image: thank.gif]
Trả lời
#3

Nhiều phần mềm hay quá, mà ko có link tải nhỉ.
Trả lời


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách