SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
Offline anh em ơi!!!!!!!!! - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Phòng Quản Lý ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Offline (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-16.html)
+--- Chủ đề: Offline anh em ơi!!!!!!!!! (/thread-5095.html)Offline anh em ơi!!!!!!!!! - vilichcodon - 28-02-2012

BQT diễn dàn sắp xếp bữa nào mời các thành viên đi chơi 1 bữa đi:39[1]::39[1]::39[1]::39[1]::39[1]:


Offline anh em ơi!!!!!!!!! - 08HH - 29-02-2012

vilichcodon Đã viết:BQT diễn dàn sắp xếp bữa nào mời các thành viên đi chơi 1 bữa đi:39[1]::39[1]::39[1]::39[1]::39[1]:

cũng được để xem thử có i đi ko, ai cũng bận hết mà Smile