SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
[Hướng dẫn] sử dụng chức năng màu chữ mặc định - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Phòng Quản Lý ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn Thành Viên (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-15.html)
+--- Chủ đề: [Hướng dẫn] sử dụng chức năng màu chữ mặc định (/thread-635.html)[Hướng dẫn] sử dụng chức năng màu chữ mặc định - 08HH - 25-01-2010

[SIZE=4]Chức năng "Default BBcode"

chức năng dùng trang trí,chỉnh font,màu mặc định khi mình viết bài , trong tất cả bài biết của thành viên.

Đầu tiên hãy vào phần "hồ sơ" của mình :

Trong phần bảng điều khiển nằm bên trái màn hình . Tiếp đến trong phần :
Trích dẫn:Your Profile


Dòng thứ hai có chữ :
Trích dẫn:"Default BBcode"

[Image: bbcodedf.png]


-Hãy lick vào đó để cài đặt chức năng:

[Image: bbcodf.png]

Chúc các bạn thành công !!!:y213:
[/SIZE]