SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
KT_ Sản xuất chất dẻo - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Các Ngành Công Nghệ Hóa Học ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-4.html)
+--- Diễn đàn: Công Nghệ Hóa Nhựa - Polymer (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-22.html)
+---- Diễn đàn: Công Nghệ Polyme (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-44.html)
+---- Chủ đề: KT_ Sản xuất chất dẻo (/thread-628.html)KT_ Sản xuất chất dẻo - longdaubac - 25-01-2010

tài liệu này là của thầy Phan Thế Anh ĐH Bách Khoa soạn

Sơ lược :


Phần 1: Công nghệ sản xuất một số Polymer trùng hợp

Chương 1: Sản xuất Polyetylen (PE)
Chương 2: Sản xuất PolyPropylen (PP)
Chương 3: Sản xuất Polystyren (PS)
Chương 4: Chất dẻo trên cơ sở các Polymer của rượu Vinylic và các dẫn xuất
Chương 5: Chất dẻo đi từ các dẫn xuất của axit Acrylic và axit MetaAcrylic
Chương 6: Chất dẻo đi từ các Polymer của dẫn xuất Halogen Etylen

Phần 2: Công nghệ sản xuất một số polymer trùng ngưng

Chương 7:
Sản xuất nhựa Phenol-Formaldehyt
Chương 8: Sản xuất nhựa Ure-Formaldehyt
Chương 9: Sản xuất nhựa Melamin-Formaldehyt
Chương 10: Sản xuất nhựa Epoxy
Chương 11: Sản xuất nhựa PolyEste
Chương 12: Sản xuất nhựa Polyamid,Polyuretan,Pôlycacbnat,Silicon

[SIZE=4]Link:
[/SIZE] http://www.megaupload.com/?d=K3WO8MHT
:y66:


KT_ Sản xuất chất dẻo - QuangHungLHD - 21-10-2010

Bạn ơi! Không thể down đc. Bạn xem lại đường link đi! Thanks.


KT_ Sản xuất chất dẻo - longdaubac - 21-10-2010

Mình sửa link rùi, bạn down lại nha. thanks vì đã tham gia diễn đàn.:09[1]:


KT_ Sản xuất chất dẻo - nanglhd - 22-03-2011

ui bạn ơi linh ko down được thế này
bạn xem lại giùm nhá


KT_ Sản xuất chất dẻo - 08HH - 22-03-2011

nanglhd Đã viết:ui bạn ơi linh ko down được thế này
bạn xem lại giùm nhá

mình đính kèm lên rồi down ở trên nha bạn:29[1]: