SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
quy trình phân tích - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Các Ngành Công Nghệ Hóa Học ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-4.html)
+--- Diễn đàn: Công Nghệ Hóa Phân Tích (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-23.html)
+--- Chủ đề: quy trình phân tích (/thread-5787.html)quy trình phân tích - violet37h - 21-03-2014

ai biết quy trình các bước phân tích quặng sắt quặng nhôm và quặng thiếc trong phòng thí nghiệm, xin được hướng dẫn củ thế nhé.
Và ai có 3 TCVN này thì xin gửi cho mình nhé:
+TCVN 2827 : 1999(ISO 6994 : 1986) Quặng nhôm - Xác định hàm lượng nhôm.Phương pháp chuẩn độ EDTA
+TCVN 3638 : 1981 Quặng thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng thiếc
+TCVN 4653-88._ Quặng sắt. Phương pháp xác định hàm lượng sắt chung.
Cảm ơn nhiều!