SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
Xin giúp đỡ cách đánh giá chất lượng nhựa phế liêu - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Các Ngành Công Nghệ Hóa Học ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-4.html)
+--- Diễn đàn: Công Nghệ Hóa Nhựa - Polymer (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-22.html)
+---- Diễn đàn: Công Nghệ Polyme (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-44.html)
+---- Chủ đề: Xin giúp đỡ cách đánh giá chất lượng nhựa phế liêu (/thread-5440.html)Xin giúp đỡ cách đánh giá chất lượng nhựa phế liêu - xtanhp - 24-04-2013

Mình được công ty giao cho nhiệm vụ đi thu mua phế liệu nhựa pp, pvc , hdpe , ldpe , pet tại các cơ sở băm , xay . Nhưng mình không biết cách đánh giá chất lượng thế nào ? Bạn nào biết muốn đánh giá chất lượng các loại nhựa trên như thế nào không ?