SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
cần bài báo cáo về nhựa bao bì - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Các Ngành Công Nghệ Hóa Học ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-4.html)
+--- Diễn đàn: Công Nghệ Hóa Nhựa - Polymer (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-22.html)
+--- Chủ đề: cần bài báo cáo về nhựa bao bì (/thread-5196.html)cần bài báo cáo về nhựa bao bì - nhanhtay - 13-09-2012

cần gấp : có ai có bài báo cáo về nhựa bao bì không ? nếu có gửi cho mình nhế hoduclong29121989@gmail.com