SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
Nội Qui Sinh Viên Hóa Học (SVHH). - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Phòng Quản Lý ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Thông Báo (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-12.html)
+---- Diễn đàn: Nội Qui Diễn Đàn (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-19.html)
+---- Chủ đề: Nội Qui Sinh Viên Hóa Học (SVHH). (/thread-5167.html)Nội Qui Sinh Viên Hóa Học (SVHH). - 08HH - 26-07-2012

NỘI QUY SINH VIÊN HÓA HỌC
(VIẾT TẮT “SVHH”)


I – Mục đích & Ý nghĩa hoạt động của SVHH: II - Nội quy này áp dụng cho những ai và khi nào? III - Nội quy về nội dung và cách thức gởi bài:

A - Chủ đề bài viết: Các topic sẽ bị xoá hoặc move qua Thùng rác nếu gặp vi phạm trên

B - Nội dung bài viết: C - Nội Quy trên ChatBox: Sẽ trừng trị thẳng tay cho những ai làm sai Nội Quy này, kể cả staff, tuy nhiên có một số trường hợp tùy theo nặng nhẹ để xử lý

D - Quy định về Quảng Cáo, Rao Vặt, Tuyển Dụng:
SVHH chấp nhận các Quảng Cáo, Rao Vặt về lĩnh vực Hóa Học, vì thế Nội Quy sẽ được như sau: IV – Quy định về đăng ký, bao gồm: tên đăng ký, title, hình đại diện, chữ ký, tin nhắn:

A – Vì sao phải đăng ký? B – Quy dịnh về tên đăng ký: C – Quy định về thông tin cá nhân: D – Quy định về hình đại diện (Avatar): E – Quy định về chữ ký (Signature): F – Quy định về tin nhắn (Private Message): V – Các việc liên quan đến công tác quản lý: VI – Nguyên tắc chung: VII - Về việc xử lý các vi phạm:

A – Xóa bài: B – Khoá (treo) tên thành viên (username) có thời hạn: C – Những điều khác: VIII - Về ban quản lý : IX - Về Nội Quy này: ~*~*~*~*~*~*~

Mong các bạn nghiêm túc thực hiện để cùng xây dựng SVHH theo đúng như quy định đã đề ra.