SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
hỡi các bạn đã học ở trường THPT Thống Nhất A - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Thảo Luận Chung ::. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Sinh Viên Với Đời Sống (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-29.html)
+---- Diễn đàn: Hội Tụ Đồng Hương (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-88.html)
+---- Chủ đề: hỡi các bạn đã học ở trường THPT Thống Nhất A (/thread-403.html)hỡi các bạn đã học ở trường THPT Thống Nhất A - dinhtai32 - 27-10-2009

chúng mình học ở chung trường Công Nghiệp Thực Phẩm nhưng mà tôi chỉ biết có vài người bạn học chung trường với tôi. các bạn vào điểm danh và cho tôi biết các bạn học ở đâu được hem.
tôi là Vũ Đình Tài
Lớp 08CDHH mã số 3004080032
sdt 01674592883 :y112: