SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP
Anh Văn B Đĩa 1&2 - Phiên bản có thể in

+- SINHVIENHOAHOC.NET | DIỄN DÀN SVHH - CNTP (https://dd.sinhvienhoahoc.net)
+-- Diễn đàn: ..:: Khu Vực Chia Sẽ Tài Liệu_Ebook ::.. (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-6.html)
+--- Diễn đàn: Ebook_Tài Liệu Các Lĩnh Vực Khác (https://dd.sinhvienhoahoc.net/forum-46.html)
+--- Chủ đề: Anh Văn B Đĩa 1&2 (/thread-1452.html)Anh Văn B Đĩa 1&2 - Duynet12 - 09-05-2010

Trường mình Anh Văn B có nhiều "Phiên Bản" do có nhiều đợt thi nên mỗi đột thi mỗi khác. Do đó, Duy cũng ko rõ là bạn đã từng nghe 2 đĩa này chưa nhưng các bạn cứ down về mà nghe thử cho quenAnh Văn B Đĩa 1&2 - avphong - 22-02-2011

có bác nào có đương link down mấy phần mềm hoặc tài liệu liên quan đến tiếng pháp không? em lần mãi mà chẳng thấy.